Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

[5.473.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (137): Giấy chứng minh và Sổ ghi chép của liệt sỹ Đậu Khắc Nhưỡng, đơn vị thuộc Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, quê Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa

2023022040684

1. Ngày 12/5/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam đã tấn công quân Mỹ trú đóng tại khu vực Bà Chiêm tỉnh Tây Ninh, phía Mỹ gọi là căn cứ JAMIE.

Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ, trong đó có giấy tờ của đc Đậu Khắc Nhưỡng, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Đậu Khắc Nhưỡng, đơn vị 2086 [Đoàn chi viện]

- Một cuốn sổ ghi chép cá nhân của đc Đậu Khắc Nhưỡng, ghi chép các nội dung liên quan đến thông tin cá nhân, những mốc chính trong đời sống: Đc Nhưỡng nhập ngũ tháng 3/1959, tháng 4/1964 xuất ngũ, tháng 8/1964 về Chi cục công nghiệp muối Thanh Hóa, tháng 5/1968 tái ngũ, đi B ngày 27/11/1968. Đến 23/4/1969 chuyển về đơn vị chiến đấu .. về đại đội 10 làm tổ trưởng Đảng. Ngoài ra còn có ghi 1 số địa chỉ ở Thanh Hóa. Trong cuốn sổ cũng cho thấy đc Nhưỡng còn có tên khác. Đặc biệt trong cuốn sổ còn có 1 bức ảnh chụp đc Nhưỡng năm 1962.

Ảnh chụp Giấy chứng minh và 1 trang cuốn sổ, có bức ảnh chân dung2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Đậu Khắc Nhưỡng khớp với thông tin giấy  tờ quân Mỹ thu giữ


Họ và tên:Đậu Thanh Nhưởng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa
Trú quán:Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa
Nhập ngũ:4/1959
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:F1
Cấp bậc:
Chức vụ:B phó
Ngày hi sinh:12/5/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Sà Chiêm
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét