Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

[3.29.2] Thư của bác Hùng Binh, thuộc đơn vị quân y ở Tây Nguyên, gửi về cho bác Nguyễn Văn Bản - xóm QUyết Tiến - thôn Lạt Dương - xã Hồng Thái - huyện Phú Xuyên - Hà Tây, năm 1966

2014030306021.04
Thư của bác Hùng Binh, đề ngày 1/12/1966, thuộc đơn vị quân y ở Tây Nguyên, gửi về cho bác Nguyễn Văn Bản - xóm QUyết Tiến - thôn Lạt Dương - xã Hồng Thái - huyện Phú Xuyên - Hà Tây, năm 1966.
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp bức thư

alt

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét