2014030306021.10

Thư của bác Kiều Tố, đề ngày 10/12/1966, thuộc đơn vị quân y ở Tây Nguyên, gửi về địa chỉ bác Lê Thị Ổn - xóm Quả Hạ - xã Thọ Lộc - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa.
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].
alt

alt