Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

[4.3.7] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 86 đến 96) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

2013090312043.14
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.
Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn 165, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN.
Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang, do lực lượng biệt kích VNCH thu được gần biên giới Việt Nam - Campuchia tháng 1/1967, phía Đông Bắc Bù Đốp.
Link các phần của danh sách: 


[4.3.6] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 74 đến 85) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

[4.3.5] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 63 - 73) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

[4.3.4] Danh sách 210 liệt sỹ (Từ số 51 - 62) của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.3] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
[4.3.2] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

[4.3.1] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

[4.3.0] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967Do trang danh sách có đoạn hơi mờ, nên thông tin Rongxanh đánh máy lại có thể chưa được chính xác.
Ảnh chụp trang danh sách, từ số thứ tự 86 đến số thứ tự 96

alt

Thông tin gồm: Số thứ tự - Họ và tên - Đơn vị - Ngày hy sinh - Quê quán


86 Nguyễn Đức Thường db4 (d bộ 4?)
21/09/1966
? - Tiên SƠn - Hà Bắc
87 Nguyễn Hữu Nhuận
13 d6
21/09/1966
? - Thạch Thất - Hà Tây
88 Lê Hải Yên (Yến?)
Ap (A phó?) d4
21/09/1966
? - Yên Định - Thanh Hóa
89 Nguyễn V Vượng
Ap (A Phó?) d6
22/09/1966
? - ? - Hà Bắc
90 Đỗ Trọng Đạt
3d4
23/09/1966
? - Kim Anh - Vĩnh Yên
91 Đào Anh Hùng


26/09/1966
? - Tiên Hưng - Thái Bình
92 Bùi Văn Thẩm
2d4
26/09/1966
? - Kim Anh - Vĩnh Phúc
93 Phạm Văn Sướng
3d4
27/09/1966
? - Tiên Hưng - Thái Bình
94 Nguyễn Văn Thấu?
Ap (A phó?) d6
27/09/1966
? - Tứ Kỳ - Hải Dương
95 Nguyễn Đức Yên
1 d4
27/09/1966
? - Tiên SƠn - Hà Bắc
96 Dương ? Ngoắc
1 d4
28/09/1966
? - Vĩnh Yên? - Vĩnh Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét