Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

[3.29.6] Thư của bác Nguyễn Xuân Kỷ, đơn vị quân y Tây Nguyên, gửi về cho bác Nguyễn Thị Thanh Huyền, xã Lệ Chi - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên, năm 1966

2014030306021.14
Thư của bác Nguyễn Xuân Kỷ, đơn vị quân y Tây Nguyên, đề ngày 15/12/1966, gửi về cho bác Nguyễn Thị Thanh Huyền, xã Lệ Chi - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên, năm 1966
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét