2014030306021.08
Thư của bác Nguyễn Đức Nhuận, đơn vị quân y ở Tây Nguyên, gửi về cho bác Nguyễn Thị Thuyết - thôn Cao Phú - xã Đồng Phú - huyện Tiên Hưng [nay là huyện Đông Hưng] - Thái Bình, năm 1966
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].
  Ảnh chụp bức thư

alt

alt

Bức thư thứ 2 bác Nhuận gửi về cho bác Nguyễn Văn Vũ, cùng ở địa chỉ thôn Cao Phú - xã Đồng Phú - huyện Tiên Hưng [nay là huyện Đông Hưng] - Thái Bình

alt

alt