2014030306021.24
Thư của bác Lê Trọng Vinh, đơn vị quân y ở Tây Nguyên, đề ngày 27/10/1966, gửi về cho bác Lê Vinh - thôn Tiền Giang - xã Thanh Quý [hoặc Thạch Quý] - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh [Tra cứu trên mạng và theo một số bác trên facebook, thì bây giờ là Khối phố Tiến Giang - phường Thạch QUý - thành phố Hà Tĩnh].
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị [Một bệnh viện của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt