Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

[2.39] Vài thông tin sơ lược về Đoàn chi viện 153, năm 1967 và 1968. qua Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn Xuân Ái, chiến sỹ thuộc Đoàn chi viện 153

2018011433084


Đoàn chi viện 153/ Đoàn 153 xuất phát từ Bắc Thái vào tối 20/11/1967. Các mốc thời gian – địa điểm chính trên đường hành quân vào Nam được 1 chiến sỹ trong Đoàn ghi chép tại Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn Xuân Ái, quê ở thôn Lưu Quang xã Minh Tiến huyện Đại Từ tỉnh Bắc Thái, như sau:

1. Ngày 21/11/1967 đến Vĩnh Phúc
2. Ngày 22/11/1967 đến Nam Hà
3. Ngày 26/11/1967 đến Ninh Bình
4. Ngày 28/11/1967 đến Thanh Hóa
5. Ngày 8/12/1967 đến Nghệ An
6. Ngày 16/12/1967 đến Hà Tĩnh
7. Ngày 22/12/1967 đến Quảng Bình
8. Ngày 2/1/1968 đến làng Phúc Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
9. Ngày 9/1/1968 đến Lào
10. Ngày 10/1/1968 ngủ rừng Quảng Trị - Thừa Thiên.

Qua một số thông tin khác do phía Mỹ tổng hợp, thì sau khi đến địa bàn Quân khu 5 có nhiều chiến sỹ thuộc đoàn chi viện 153 được biên chế về Trung đoàn 1 Sư đoàn 2 Quân khu 5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét