Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

[3.69] Giấy chứng minh quân nhân của bác Trần Xuân Trường, sinh 1943, quê quán ở thôn Đồng Phúc xã Độc Lập huyện Duyên Hà tỉnh Thái Bình, thuộc đơn vị: Đại đội 24 - Tiểu đoàn 14 - Sư đoàn 320

2018010322067 - Giấy chưng minh quân nhân

Giấy chứng minh quân nhân của bác Trần Xuân Trường, sinh 1943, quê quán ở thôn Đồng Phúc xã Độc Lập huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà) tỉnh Thái Bình. 

Bác Trường biên chế thuộc đơn vị: Đại đội 24 - Tiểu đoàn 14 - Sư đoàn 320. Giấy chứng minh này do Sư đoàn 320 cấp năm 1963.

Ảnh chụp Giấy chứng minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét