Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

[3.76] Sổ Công tác Đảng viên của bác Lương Kim Thiêm, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 148 Sư đoàn 316 do Mỹ thu giữ tại Xiêng Khoảng, Lào, năm 1970

2018012140

Sổ Công tác Đảng viên của bác Lương Kim Thiêm, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 148 Sư đoàn 316 do Mỹ thu giữ tại Xiêng Khoảng, Lào, năm 1970

Ảnh chụp 1 trang đầu cuốn sổ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét