Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

[3.72] Các giấy khen của chiến sỹ Trung đoàn 274 sư đoàn 5, do phía Mỹ thu giữ dịp Tết Mậu thân 1968 tại khu vực Biên Hòa

2018011029077

Các giấy khen của chiến sỹ Trung đoàn 274 sư đoàn 5, do phía Mỹ thu giữ dịp Tết Mậu thân 1968 tại khu vực Biên Hòa, gồm:

1. Giấy khen do đ/c Khoan thủ trưởng Đoàn 49 ký ngày 30/5/1967 , cấp cho bác Nguyễn Trọng Ta, tiểu đội phó thuộc C16 Trung đoàn 274, quê tại xã Quảng Phú huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa. Giấy về thành tích pháo kích núi Đất đêm 23/3/1967 (Có thể mục tiêu do quân đội Úc đóng giữ).

2. Hai giấy khen do đ/c thủ trưởng Đoàn 49 (Trung đoàn 274) ký ngày 21/3/1967 và 2/9/1967, cấp cho bác Nguyễn Văn Bảy, quê quán tại Thanh Đông - Gò Vấp - tỉnh Gia Định, là tiểu đội phó Đại đội thông tin Trung đoàn 274, về thành tích trong trận đường 1 và trận Kim Long tối 18/6/1967.

Ảnh chụp các giấy khen:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét