Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

[3.74] Thư của bác Nguyễn Thanh Xuân, y tá thuộc 1 đại đội của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 Sư đoàn 2 Quân khu 5, gửi về cho cha công tác tại Phòng kế hoạch Viện thiết kế Bộ Giao thông vận tải, tháng 7/1968

2018011433083 Kỷ vật kháng chiến

Thư của bác Nguyễn Thanh Xuân, y tá thuộc 1 đại đội của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 Sư đoàn 2 Quân khu 5 (Có số hòm thư 5171 Ấp Nam 1), đề ngày 10/7/1968, gửi về cho cha tên là Nguyễn Bửu, hiện đang công tác tại Phòng kế hoạch Viện thiết kế Bộ Giao thông vận tải. Trong thư, bác Xuân có nói nhân dịp có thương binh ra ngoài Bắc nên viết thư về gia đình, có kể chi tiết gặp anh Khôi con cô NGuyên ở Ban Quân nhu, mới được kết nạp Đảng vào ngày 29/1/1968.  Cuối thư bác Xuân có xưng là "con trai duy nhất của ba". Qua cách xưng hô thì có lẽ cha bác Xuân là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc.


Ảnh chụp bức thư:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét