Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

[3.71] Các Giấy khen và Quyết định đề bạt của bác Nguyễn Tấn Muôn, quê quán tại xã Tân Túc huyện Bình Tân tỉnh Gia Định

2018010928075

Các giấy tờ của bác Nguyễn Tấn Muôn, quê quán tại xã Tân Túc huyện Bình Tân tỉnh Gia Định (Nay là thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh tp Hồ Chí Minh), thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 268 Quyết Thắng Phân khu 1.

Các giấy tờ gồm:

1. Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua năm 1965

2. Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sỹ Giải phóng, cấp ngày 26/2/1967

3. Quyết định ký ngày 2/9/1968 do Phó Chính ủy Phân khu 1 ký, đề bạt bác Nguyễn Tấn Muôn từ Đại đội chính trị bậc phó lên cấp Đại đội chính trị bậc trưởng (Chính  trị viên trưởng).

4. Quyết định ký ngày 9/4/1969 do Phó Chính ủy Phân khu 1 ký, đề bạt bác Nguyễn Tấn Muôn từ Đại đội Chính trị bậc trưởng lên cấp Tiểu đoàn chính trị bậc phó của đơn vị Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 268 Quyết Thắng.

Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét