Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

[3.77] Các Giấy khen của bác Tô Văn Hoàng, Tiểu đội trưởng trinh sát thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 Sư đoàn 5, quê tại xã Mỹ Phước huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, do phía Mỹ thu dịp Tết Mậu thân 1968 tại Biên Hòa

2018013150108

Các Giấy khen của bác Tô Văn Hoàng, Tiểu đội trưởng trinh sát thuộc Tiểu đoàn 1 (Tiểu đoàn 800) Trung đoàn 274 Sư đoàn 5, quê tại xã Mỹ Phước huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, do phía Mỹ thu dịp Tết Mậu thân 1968 tại Biên Hòa.

Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 là đơn vị chủ công tấn công sân bay Biên Hòa dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Ảnh chụp các Giấy khen:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét