Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

[3.75] Các giấy tờ về nhân lực và trang bị của Đại đội 2 - Tiểu đoàn 66 bộ binh cơ giới - Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, tháng 5/1972

2018012140093

Giấy giấy tờ về nhân lực và trang bị của Đại đội 2 - Tiểu đoàn 66 bộ binh cơ giới - Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, tháng 5/1972, gồm danh sách có tên tuổi, quê quán các chiến sỹ trong đại đội, danh mục lương thực thực phẩm, sổ ghi chép cá nhân.

Có 1 trang sổ ghi chép có nói xe thiết giáp số 602 bị trúng đạn, cháy, ngày 2/4/1972. Các chiến sỹ bị hy sinh gồm: Để - Long - Cường - ĐỈnh. Bị thương: Chuyên. Ngày 5/5 đơn vị hành quân ra Vĩnh Linh hậu cứ.

Ảnh chụp các giấy tờKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét