Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

[3.154] Tờ báo "Lập Công" - Tờ báo của Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, số 53 ra ngày 27/2/1969, trên đất miền Đông Nam Bộ

2019030728193


Tờ báo Lập công, số 53 ra ngày 27/2/1969, là tờ tin của Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam. Tờ báo có 4 trang, đưa các thông tin liên quan đến hoạt động chiến đấu của Sư đoàn trên đất miền Đông Nam Bộ.

Dưới đây là ảnh chụp trang 1 của tờ báo:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét