Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

[5.123] Thẻ Đoàn viên của Liệt sỹ Nguyễn Trọng Lữ, đơn vị Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324B, quê thôn Thượng Thắng xã Nghĩa Đồng huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, hy sinh 7/1966

2019032647214

Thẻ Đoàn viên của Liệt sỹ Nguyễn Trọng Lữ, đơn vị Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324B, quê thôn Thượng Thắng xã Nghĩa Đồng huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An.  Thẻ do Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324 cấp ngày 6/4/1966.

Kèm theo Thẻ Đoàn viên là Biên lai chuyển tiền qua Bưu điện, với người gửi là Nguyễn Trọng Lữ, người nhận là Nguyễn Thị Lữ, Thượng Thắng - Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An. Giấy đề ngày 22/5/1966.

Ảnh chụp Thẻ đoàn viên của Liệt sỹ Nguyễn Trọng LữTrong CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Trọng Lữ như sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét