Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

[5.120] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (3): Các giấy tờ của Liệt sỹ và Danh sách 125 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C sư đoàn 1 hy sinh trong trận chiến đấu ngày 7/3/1969 tại xã Lộc Ninh tỉnh Tây Ninh - Nguồn từ web Chính sách quân đội

2019030627191

Cách đây tròn 50 năm, đêm 7/3/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 95C Sư đoàn 1 Quân đội Nhân dân VIệt Nam đã tấn công vào vị trí quân Mỹ.

Sau trận đánh, quân Mỹ đã thu giữ được 1 số giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam, một trong số đó gồm:

1. Giấy chứng minh và Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn của LS Nguyễn Văn Tơ.

2. Phiếu quân nhân, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận tặng danh hiệu vẻ vang cấp cho Ls Lý Văn Kinh, đạt danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ cấp 3. Ls Lý Văn Kinh quê ở xóm Nà Việt xã Trùng Quán huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 2 Liệt sỹ Lý Văn Kinh và Nguyễn Văn Tơ như sau:


82 Nguyễn Văn Tơ 07/03/1969 C8 D1 E95 F1 1948 Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh Chiến đấu Lộc Ninh 2
37 Lý Văn Kinh 07/03/1969 C2 D1 E1 F1 1950 Lá Việt, Trung Quán, Lạng Sơn Lá Việt, Trung Quán, Lạng Sơn Chiến đấu Lộc Ninh, Tây NinhẢnh chụp các giấy tờ:
Trong web Chính sách quân đội, ngày 7/3 và 8/3/1969, có thông tin về 125Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C hy sinh tại xã Lộc Ninh tỉnh Tây Ninh. Trung đoàn 95C về sau là Trung đoàn 3 Sư đoàn 9.

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng ban đầu
1 Ban Văn Sầu 07/03/1969 D bộ 1 E95 F1 1948 Lạc Phong, Thể Dục, Nguyên Hình, Cao Bằng Chiến đấu Lộc Ninh 2 Lộc Ninh
2 Bế Văn Chân 08/03/1969 17, 3, f9 Long Yên, Trùng Khánh, Cao Bằng Lộc Ninh - Phẫu K1 Lộc Ninh
3 Bùi Văn Lương 07/03/1969 C10 D3 E95 F1 1945 Xóm Nghiêm, Kiển Sơn, Linh Sơn, Hòa Bình Chiến đấu Lộc Ninh 2 Không lấy được thi hài
4 Cao Đốc Hòa 07/03/1969 C9 D3 E95 F1 1939 Xóm Phán, Nam Cường, Nam Trực, Nam Hà Chiến đấu Lộc Ninh Mất thi hài
5 Cao Văn Lét 07/03/1969 C3 D1 E95 F1 1932 Xóm Doãn, Đông Yên, Đông sơn, Thanh Hóa Chiến đấu Tại Lộc Ninh
6 Đặng Minh Huệ 08/03/1969 17, 3, f9 Nhân Đạo, Lập Thạch, Vĩnh Phú Lộc Ninh - Phẫu D1 Lộc Ninh
7 Đặng Ngọc Thoăn 07/03/1969 C1 D3 F1 1948 Nam Hồng, Nam Trực, Nam Hà Chiến đấu bị thương không ra được
8 Đặng Thình Chuyên 07/03/1969 C9 D3 E95 F1 1945 Chương Mỹ, Hà Tây Chiến đấu Lộc Ninh Mất xác
9 Đào Đình Lập 08/03/1969 20, 3, f9 Bố Hạ, Yên Thế, Hà Bắc Lộc Ninh - Tây bắc Tha La 100m cứ K3 Lộc Ninh
10 Đào Hữu Bảo 08/03/1969 , 1, 3, f9 Hoằng Lý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
11 Đinh Công Cuộc 07/03/1969 C4 D4 E95 F1 Thần Lũy, Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Ninh 2
12 Đinh Duy Tiến 07/03/1969 C10 D3 E95 F1 1944 Giao Phong, Gia Viễn, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Ninh
13 Đinh Huy Đang 07/03/1969 C3 D1 E25 F1 1946 Phú Thọ, Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa Chiến đấu
14 Đinh Xuân Diện 07/03/1969 C2 D1 E95 F1 1949 Xóm 7, Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh Chiến đấu Lộc Ninh 2 Khu vực Lộc Ninh
15 Đoàn Văn Bảo 07/03/1969 D bộ 1 E95 F1 1945 Hoàng Lý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa Chiến đấu Lộc Ninh
16 Dương Văn Trung 08/03/1969 , 3, 3, f9 Khánh Thiện, Yên Mô, Ninh Bình Lộc Ninh - Rừng xanh Đông bắc Lộc Ninh 2h
17 Hà Ninh Ngạn 08/03/1969 , 3, f9 Canh Lâu, Yên Thế, Hà Bắc
18 Hà Văn Sáu 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Lộc Ninh - Mất xác
19 Hồ Đức Nhiễu 07/03/1969 D3 E95 F1 1949 Trường Sơn, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An Chiến đấu Lộc Ninh 2
20 Hồ Sỹ Hùng 07/03/1969 D3 E95 F1 1944 Thôn Ba, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An Chiến đấu
21 Hồ Văn Nhàn 07/03/1969 C2 D1 F1 1945 Thái Học, Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An Chiến đấu Lộc Ninh
22 Hoàng Đình Phức 08/03/1969 , c9/d3/e3/f9 Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
23 Hoàng Văn Phạm 07/03/1969 C1 D1 F1 1943 Gia Bủn, Bắc Thái, Chợ Đồn Chiến đấu vào trung tâm không thấy về Lộc Ninh, Tây Ninh Lộc Ninh
24 Hoàng Văn Phúc 07/03/1969 C9 D3 E95 F1 1948 Bạch Đằng, Nga Trạch, Nga Sơn, Thanh Hóa Chiến đấu Lộc Ninh Khu vực Lộc Ninh
25 Hoàng Văn Phúc 08/03/1969 9, 3, 3, f9 Tân Tiến, Văn Giang, Hải Hưng Lộc Ninh - Mất xác
26 Hoàng Văn Thắng 07/03/1969 C19 V21 E95 F1 1946 Thôn Hòa, Việt Tiến, Việt Yên, Hà Bắc Chiến đấu Lộc Ninh 2
27 Hoàng Văn Túc 07/03/1969 C1 D1 E95 F1 1947 Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Hà Chiến đấu Lộc Ninh 2
28 La Văn Tý 07/03/1969 C2 D1 F1 1949 Là Can, Tân Việt, Văn Lang, Lạng Sơn Chiến đấu Lộc Ninh, Tây Ninh Khu vực Lộc Ninh
29 Lâm Văn Tư 07/03/1969 C3 D1 F1 1948 Tân Dân, Quỳnh Hưng, Quỳnh Côi, Thái Bình Chiến đấu vào trung tâm không thấy ra Lộc Ninh, Tây Ninh Lộc Ninh
30 Lê Đình Tăng 07/03/1969 C3 D1 Eq5 F1 1942 Hiển Lộc, Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa Chiến đấu Lộc Ninh 2 Lộc Ninh
31 Lê Nhân Bao 08/03/1969 , c2/d1/e3/f9 Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
32 Lê Toán Quyền 07/03/1969 D3 E95 F1 1938 Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Chiến đấu Mất thi hài
33 Lê Văn Hành 07/03/1969 C17 V21 E95 F1 1947 Cẩm Lũ, Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Chiến đấu Lộc Ninh 2
34 Lê Văn Hiệu 07/03/1969 C6 D5 F1 1950 Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng Chiến đấu Dương Minh Châu Lộc Ninh
35 Lê Văn Tiêu 07/03/1969 C23 D21 E95 F1 1945 Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Chiến đấu Lộc Ninh
36 Lương Văn Quyền 07/03/1969 C21 E1 F1 1946 Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa Bám địch
37 Lý Văn Kinh 07/03/1969 C2 D1 E1 F1 1950 Lá Việt, Trung Quán, Lạng Sơn Chiến đấu Lộc Ninh, Tây Ninh
38 Mai Văn Phùng 08/03/1969 , c3/d1/e3/f9 Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
39 Mai Văn Xướng 08/03/1969 C10 D3 F1 Nam Trực, Nam Hà Chiến đấu không thấy về Lộc Ninh
40 Mai Xuân Thạch 08/03/1969 , e3/f9 An Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh Rừng xanh cách Liên Nghĩa
41 Ngô Lệ Hùng 08/03/1969 10, 3, 3, f9 Phố Phong Lạc, Nho Quan, Ninh Bình Lộc Ninh - Mất xác
42 Ngô Thế Sỹ 08/03/1969 10, 3, 3, f9 Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
43 Nguyễn Bá Thuyết 08/03/1969 17, 3, f9 Nam Mỹ, Nam Đàn, Nghệ An Lộc Ninh - Phẫu D1 Lộc Ninh
44 Nguyễn Biên Lạng 08/03/1969 9, 3, 3, f9 Biệt Lập, Tân An, Hà Bắc Lộc Ninh - Mất xác
45 Nguyễn Chu Thiện 08/03/1969 2, 1, 3, f9 Hải Triều, Hải Hậu, Nam Hà Lộc Ninh, Tây Ninh - Mất xác
46 Nguyễn Đắc Hùng 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Cẩm Hùng, Cẩm Giàng, Hải Hưng Lộc Ninh - Mất xác
47 Nguyễn Đình Thanh 08/03/1969 17, 3, f9 Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An Phẫu E Lộc Ninh - Phẫu E, Lộc Ninh cách đồn 2h
48 Nguyễn Đình Trang 08/03/1969 3, 7, 3, f9 Hoằng Hải, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
49 Nguyễn Đức Hiếu 08/03/1969 C10 D3 F1 Đông Ngàn, Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Ninh, Tây Ninh
50 Nguyễn Đức Hùng 08/03/1969 , e3/f9 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Hưng Lộc Ninh - Mất xác
51 Nguyễn Đức Trọng 08/03/1969 10, 3, 3, f9 Đông Hưng, Đông Triều, Quảng Ninh Lộc Ninh - Mất xác
52 Nguyễn Duy Chung 07/03/1969 C10 D3 E95 F1 1944 Xóm 7, An Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh Chiến đấu Lộc Ninh 2
53 Nguyễn Duy Thụy 07/03/1969 C3 D1 F1 1948 Sơn Tiến, Hương Sơn, Nghệ An Chiến đấu thọc sâu trung tâm không ra Lộc Ninh, Tây Ninh
54 Nguyễn Hữu Nuôi 07/03/1969 C2 D1 E95 F1 1941 Nam Hưng, Nam Sách, Hải Hưng Chiến đấu Lộc Ninh
55 Nguyễn Hữu Tỏng 08/03/1969 20, 3, f9 Vĩnh Hà, Vũ Sơn, Nam Hà Lộc Ninh, Tây Ninh - Đông bắc Lộc Ninh 1h
56 Nguyễn Khắc Sửu 07/03/1969 C2 D1 F1 1949 Xóm 5, Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình Chiến đấu vào trung tâm không thấy ra Lộc Ninh, Tây Ninh
57 Nguyễn Mạnh Đằng 07/03/1969 C4 D1 E95 F1 1937 Hòa Hạ, Lang Phong, Nho Quan, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Ninh 2
58 Nguyễn Ngọc Hòa 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Thái Đào, Lạng Giang, Hà Bắc Lộc Ninh - Mất xác
59 Nguyễn Thiếu Trọng 07/03/1969 C10 D3 E95 F1 1937 Mệ Xa, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh Chiến đấu Lộc Ninh 2
60 Nguyễn Trung Chính 07/03/1969 C9 D3 1945 Túc Duyên, Đồng Hỷ, Bắc Thái Chiến đấu thọc sâu vào Trung Thảm không thấy ra Trung Thảm
61 Nguyễn Tứ Đà 07/03/1969 D1 C2 E95 F1 1951 Bách Cốc, Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Hà Chiến đấu Lộc Ninh 2 Mất thi hài
62 Nguyễn Văn Đạt 07/03/1969 C20 E95 F1 1947 Xóm Dân, Đông Tân, Đông Sơn, Thanh Hóa Chiến đấu
63 Nguyễn Văn Đỗ 07/03/1969 D bộ 3 E95 F1 1950 Đồi Lua, Sơn Đông, Tùng Thiện, Hà Tây Chiến đấu Lộc Ninh 2 Mất thi hài
64 Nguyễn Văn Kệ 07/03/1969 C3 D1 F1 1947 Xóm Nghệ, Đồng Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa Chiến đấu thọc sâu không thấy về Lộc Ninh, Tây Ninh Khu vực Lộc Ninh
65 Nguyễn Văn Lạng 08/03/1969 9, 9, 3, f9 Biệt Lập, Tân An, Hà Bắc Lộc Ninh - Mất xác
66 Nguyễn Văn Lĩnh 07/03/1969 C401 E95 F1 1940 Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Hưng Chiến đấu Lộc Ninh
67 Nguyễn Văn Lưu 07/03/1969 V21 C17 E95 F1 1949 Lâm Thao, Phú Thọ, Vĩnh Phú Chiến đấu Lộc Ninh 2 Mất thi hài
68 Nguyễn Văn Lưu 08/03/1969 , c17/e3/f9 Xuân Lũy, Lâm Thao, Vĩnh Phú Lộc Ninh - Phẫu K1 Lộc Ninh
69 Nguyễn Văn Mích 07/03/1969 C4 D1 E95 F1 1944 Nghĩa Vụ, An Sinh, Kinh Môn, Hải Hưng Chiến đấu Lộc Ninh 2 Mất xác
70 Nguyễn Văn Minh 08/03/1969 9, 3, 3, f9 Hồng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn Lộc Ninh - Mất xác
71 Nguyễn Văn Quyết 07/03/1969 C9 D3 E95 F1 1948 Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Hưng, Hải Phòng Chiến đấu Lộc Ninh
72 Nguyễn Văn Sơn 07/03/1969 C2 D1 F1 1949 Xóm 14, Hải Phương, Hải Hậu, Nam Hà Chiến đấu vào trung tâm, không thấy ra Lộc Ninh
73 Nguyễn Văn Sỹ 07/03/1969 C10 D3 E95 F1 Nam Đình, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh Chiến đấu Lộc Ninh 2
74 Nguyễn Văn Tâm 08/03/1969 C10 D3 F1 Minh Long, Thư Trì, Thái Bình Chiến đấu không thấy về Lộc Ninh, Tây Ninh
75 Nguyễn Văn Tản 08/03/1969 C10 D3 F1 Xóm Đậu, Nam Chấn, Nam Trực, Nam Hà Chiến đấu mất tích Lộc Ninh, Tây Ninh
76 Nguyễn Văn Thành 08/03/1969 C70 Tân Uyên 1940 Minh Thạnh, Chân Thành, Bình Phước Chiến đấu Bệnh xá Phước Bình
77 Nguyễn Văn Tỏ 07/03/1969 C2 D1 E95 F1 1948 Ngọc Nội, Chạm Lộ, Thuận Thành, Hà Bắc Chiến đấu Lộc Ninh 2
78 Nguyễn Văn Tơ 07/03/1969 C8 D1 E95 F1 1948 Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh Chiến đấu Lộc Ninh 2
79 Nguyễn Văn Tòng 07/03/1969 C20 E95 F1 1950 Hồ Xen, Vĩnh Hòa, Vụ Bản, Nam Hà Chiến đấu Lộc Ninh
80 Nguyễn Văn Vinh 08/03/1969 , c6/e3/f9 Vân Đồn, Đoan Hùng, Vĩnh Phú Lộc Ninh - Mất xác
81 Nguyễn Văn Vượng 07/03/1969 D bộ 3 E95 F1 1950 Phú Lương, Công Hòa, Vũ Bản, Nam Hà Chiến đấu Lộc Ninh 2
82 Nguyễn Viết Lý 08/03/1969 C10 D3 F1 1947 Trung Châu, An Cầu, Thái Bình Chiến đấu Lộc Minh, Tây Ninh
83 Nguyễn Xuân Hồng 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh Lộc Ninh - Mất xác
84 Nguyễn Xuân Khanh 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
85 Nguyễn Xuân Luận 08/03/1969 17, 3, f9 Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Săng Máu - Bắc suối Săng Máu 100m gần đường đi 30m
86 Nông Bách Pao 08/03/1969 , c4/d7/e3/f9 Nhạc Kỳ, Văn Lãng, Lạng Sơn Lộc Ninh - Mất xác
87 Nông Văn Nhan 07/03/1969 D bộ 3 E95 F1 1948 Po Nu, Đức Quang, Hạ Long, Cao Bằng Chiến đấu Lộc Ninh 2
88 Nông Văn Phao 07/03/1969 C4 D1 E95 F1 1944 Ngọc Kỷ, Nam Lũng, Lạng Sơn Chiến đấu Lộ Ninh 2
89 Phạm Đình Uông 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Khánh Thiện, Gia Khánh, Ninh Bình Lộc Ninh - Mất xác
90 Phạm Mạnh Xông 07/03/1969 C3 D1 E95 F1 1949 Phong Thiện, Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Ninh
91 Phạm Thanh Gia 07/03/1969 Dbộ3 D95 F1 1945 Trương Yên, Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Chiến đấu Lộc Ninh2
92 Phạm Thanh Gia 08/03/1969 , 3, 3, f9 Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Lộc Ninh - Rừng xanh Đông bắc Lộc Ninh 2km
93 Phạm Thế Phùng 08/03/1969 , e3/f9 Hữu Phúc, Minh Khai, Vĩnh Phú Lộc Ninh - Tại viện 79
94 Phạm Văn Châu 07/03/1969 C7 D3 E95 F1 1941 Nam Viên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh Chiến đấu Lộc Ninh 2
95 Phạm Văn Hồng 08/03/1969 C6 D5 F1 1942 Nam Đồng, Nam Tân, Nghệ An Chiến đấu
96 Phạm Văn Thành 07/03/1969 C2 D1 E95 F1 1943 Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Ninh
97 Phạm Văn Trung 08/03/1969 10, 3, 3, f9 Khánh Thượng, Yên Khánh, Ninh Bình Lộc Ninh - Mất xác
98 Phạm Viết Thuật 07/03/1969 C3 D1 E95 F1 1945 Mỹ Hà, Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Chiến đấu Lộc Ninh 2
99 Phạm Xuân Đáp 07/03/1969 E95 F1 1947 Nam Hải, Sơn Động, Lập Thạch, Vĩnh Phú Chiến đấu
100 Phạm Xuân Ý 08/03/1969 10, 3, 3, f9 Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Lộc Ninh - Mất xác
101 Phùng Ngọc Bản 08/03/1969 , e3/f9 Hoàng An, Kim Động, Hải Hưng Lộc Ninh - Mất xác
102 Phùng Văn Hoan 07/03/1969 D3 E95 F1 1950 Thủ Trung, Thanh Mỹ, Tùng Thiện, Hà Tây Chiến đấu Lộc Ninh 2
103 Tạ Hữu Tuấn 08/03/1969 3, 7, 3, f9 Thắng Lợi, Gia Lương, Hà Bắc Lộc Ninh - Mất xác
104 Tạ Văn Thường 07/03/1969 C4 D1 E95 F1 1945 Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình Chiến đấu
105 Tống Văn Quỳ 08/03/1969 , d3/e3/f9 Hà Lan, Hà Trung, Thanh Hóa Lộc Ninh - Mất xác
106 Trần Cẩm Bào 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Trực Nghĩa, Trực Ninh, Nam Hà Lộc Ninh, Tây Ninh - Mất xác
107 Trần Đình Bàn 08/03/1969 4, 1, 3, f9 Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội Lộc Ninh - Mất xác
108 Trần Đình Phụ 08/03/1969 3, 1, 3, f9 Nam Liên, Nam Đàn, Nghệ An Lộc Ninh - Mất xác
109 Trần Đức Nhật 08/03/1969 17, 3, f9 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Hà Lộc Ninh, Tây Ninh - Phẫu E Lộc Ninh cách đồn 2h phía Tây bắc
110 Trần Duy Tân 07/03/1969 C2 D1 F1 1944 Đề Thám, Vũ Tây, Vũ Tiên, Thái Bình Vào trung tâm không thấy ra Lộc Ninh, Tây Ninh
111 Trấn Mạnh Dư 07/03/1969 C2 D1 E95 F1 1939 Thôn Buôn, Châu Phú, Hưng Nhân, Thái Bình Chiến đấu Lộc Ninh 2
112 Trần Văn Cối 07/03/1969 C9 D3 E185 F1 1944 Quang Thình, Tam Quang, Tam Dương, Vĩnh Phú Chiến đấu Lộc Ninh
113 Trần Văn Dụ 08/03/1969 , e3/f9 Ninh Hòa, Ninh Giang, Hải Hưng Lộc Ninh - Rừng Xanh, đông nam Lộc Ninh 1 giờ
114 Trần Văn Rễ 08/03/1969 C12 D3 Thôn Đào, Tân Dân, Vụ Bản, Nam Hà Chiến đấu không thấy về Lộc Ninh, Tây Ninh
115 Trần Văn Xiển 07/03/1969 C2 D1 F1 1950 Thôn 3, Nam Giang, Nam Ninh, Nam Hà Chiến đấu vào trung tâm không ra Lộc Ninh
116 Trần Xuân Dụ 07/03/1969 C4 D1 E95 F1 1947 Ninh Hòa, Ninh Giang, Hải Hưng Chiến đấu Lộc Ninh
117 Triệu Văn Coi 08/03/1969 9, 3, 3, f9 Đô Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn Lộc Ninh - Mất xác
118 Trịnh Quý Minh 08/03/1969 C10 D3 F1 Thụy Bình, Thụy Anh, Thái Bình Chiến đấu không thấy về Lộc Ninh
119 Trương Công Tỵ 08/03/1969 4, 1, 3, f9 Lam Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Lộc Ninh - Rừng xanh Đông nam đường Lộc Ninh 1km
120 Võ Tá Tùng 08/03/1969 , 1, 3, f9 Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh Lộc Ninh - Mất xác
121 Võ Văn Nhã 08/03/1969 9, 3, 3, f9 Nghĩa Đà, Nghĩa Đàn, Nghệ An Lộc Ninh - Mất xác
122 Vũ Hồng Đại 07/03/1969 D3 E95 F1 1946 Sơn Bình, Văn Quan, Lập Thạch, Vĩnh Phú Chiến đấu
123 Vũ Ngọc Điệp 08/03/1969 10, 3, 3, f9 Nam Tiến, Nam Trực, Nam Hà Lộc Ninh - Mất xác
124 Vũ Quốc Gia 08/03/1969 , 1, 3, f9 Tân Thành, Thị trấn Sầm Sơn, Thanh Hóa Lộc Ninh - Rừng xanh Tây Ninh, Lộc Ninh 1h
125 Vũ Văn Hiển 07/03/1969 C2 D1 F1 1949 Chá Tu, Yên Thắng, Yên Mộ, Ninh Bình Chiến đấu Lộc Minh, Tây Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét