Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

[5.125] Địa danh (30): Ngã ba Tơn/ Tợn thuộc tỉnh Kampong Chàm (Campuhia) - Khu vực hoạt động của Trung đoàn 174 Sư đoàn 5 tháng 11/1970

20190331

Khoảng giữa tháng 10/1970, Trung đoàn 174 Sư đoàn 5 di chuyển đến khu vực nam QL7 (đoạn nối từ Kampong Chàm đến ngã ba Skon QL6). Sau đó Trung đoàn tiến đến hoạt động tại khu vực từ phum Mien đến phum Prey Totung.

Tháng 11 và 12/1970 ghi nhận nhiều trận đánh giữa bộ đội thuộc Trung đoàn 174 với các đơn vị quân Lonnol (Campuchia), trên đoạn QL7 từ phum Mien đến Prey Totung, trong đó có địa danh ngã ba Tơn/ ngã ba Tợn.

Bản đồ khu vực chiến sự:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét