Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

[5.122] Biên bản kiểm điểm tử vong ngày 27/5/1969 về trường hợp hy sinh của LS Dương Ngọc Bích, thuộc đơn vị có thể là Trung đoàn 18B/ Trung đoàn 20, hy sinh 27/5/1969

2019031940206

Biên bản kiểm điểm tử vong lập ngày 27/5/1969 về trường hợp hy sinh của LS Dương Ngọc Bích, thuộc đơn vị có thể là Trung đoàn 18B/ Trung đoàn 20, hy sinh 27/5/1969, không có thông tin về quê quán Liệt sỹ.
LS vào phẫu hồi 12h30 ngày 26/5/1969, do bị thương hồi 12h ngày 26/5/1969. LS hy sinh 27/5/1969 do tình trạng mất máu nặng.

Thành phần dự họp trong Biên bản gồm: Bác sỹ Lê Mỹ, y tá Tiến, Chính trị viện Tư...

Ảnh chụp Biên bản


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét