Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

[5.119] Quyết nghị chuẩn y kết nạp Đoàn viên của Liệt sỹ Ngô Văn Loan, quê quán xã Dương Xá huyện Gia Lâm - Hà Nội, chiến sỹ Trung đoàn 209, do quân Mỹ thu tại nam núi Chutan Kra ngày 25/3/1968

2019030324187

Quyết nghị chuẩn y kết nạp Đoàn viên, đề ngày 23/3/1967, của Ban chấp hành Đoàn xã Dương Xá huyện Gia Lâm, chuẩn y kết nạp Đ/c Liệt sỹ Ngô Văn Loan, quê quán xã Dương Xá huyện Gia Lâm - Hà Nội vào Đoàn.

Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ hôm 25/3/1968 ở chân núi Chưtan Kra.

Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Ngô văn Loan như sau:

Ngô Văn Loan 26/03/1968 E209 Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Chiến đấu mất tích Chư Pen


Ảnh chụp giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét