Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

[1.5] Quy định số hiệu hòm thư của thị xã Quảng Trị và thị xã Đông Hà

2019083157271

Thư của đc Lương Công, chỉ huy Ban Giao bưu Quân khu Trị Thiên, gửi 1 đc tên Lý, thông báo thay đổi số hiệu hòm thư của thị xã Quảng Trị và thị xã Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

Ảnh chụp bức thư:


1 nhận xét: