Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

[5.148] Danh sách 5 Liệt sỹ thuộc đơn vị Ngô Mây (Công binh) của Tỉnh đội Bình Định

2019083157269

Danh sách 5 Liệt sỹ thuộc đơn vị Ngô Mây của Tỉnh đội Bình Định, gồm:

1. Nguyễn Văn Vinh, sinh 9/10/1924 quê Nam Phổ Hà - Duyên Lộc - Phước Lộc - Thừa Thiên, hy sinh 07h30 ngày 14/5/1966 do bị oanh tạc. Nơi chôn cất: .....

2. Đỗ Chảy tức Đỗ Văn Vân, sinh 2/4/1944 tại An Quý - Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình ĐỊnh.  Hy sinh 04h30 ngày 14/5/1966 tại Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Bình Định. Nơi chôn cất: .... 

3. Nguyễn Sỹ Chức, sinh 5/3/1933 tại Hữu Giang - Bình Giang - Bình Khê - Bình Định. Hy sinh 06h00 ngày 27/12/1965 trên đường đi Bệnh viện. Nơi chôn cất: ....

4. Nguyễn Bình, sinh 1943 tại Đại KHoang - Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định. Hy sinh 10/12/1965 trong khi làm nhiệm vụ. Nơi chôn cất: ....

5. Nguyễn Văn Đông, sinh 4/5/1945, quê quán: Không ghi. Hy sinh 14h30 ngày 14/4/1966 tại thôn 4 Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Bình Định. Nơi chôn cất: ....


CÁc Liệt sỹ đều có ghi thông tin nơi chôn cất, Rongxanh chưa ghi, và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng hoặc thân nhân LS.

Ảnh chụp một phần danh sách:1 nhận xét: