Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

[3.176] Bằng khen của đc Nguyễn Quốc Thành, Đại đội trưởng, quê xã Xuân Huy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, năm 1969

2019083157268


Bằng khen do Thủ trưởng Đoàn Trà Vinh, ký ngày 30/8/1969, tặng đc Nguyễn Quốc Thành, Đại đội trưởng, quê xã Xuân Huy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, về thành tích chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, bản thân bắn cháy 1 xe tăng Mỹ. 

Ngoài ra còn 1 số Giấy chứng nhận khen thưởng khác của đc Thành.

Ảnh chụp Bằng khen


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét