Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

[5.149] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (10): Bản kế hoạch trinh sát - Bảo đảm mạng trinh sát - trú quân của Tiểu ban Trinh sát Trung đoàn 1 Sư đoàn 9

2019083157270

Bản kế hoạch trinh sát - Bảo đảm mạng trinh sát - trú quân của Tiểu ban Trinh sát Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, lập ngày 27/1/1970, Trưởng  tiểu ban Phạm Kẹo ký, thông qua bởi Tham mưu trưởng Trung đoàn Huỳnh Ngọc Bình.

Ảnh chụp một phần Bản kế hoạchKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét