Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

[4.30] Chỉ thị của đ/c Bạch Quế Hương, đề ngày 30/5/1968, là Thủ trưởng TRung đoàn 101D Sư đoàn 325C, gửi các đơn vị trực thuộc

2019081642249

Chỉ thị của đ/c Bạch Quế Hương, đề ngày 30/5/1968, là Thủ trưởng TRung đoàn 101D Sư đoàn 325C, gửi các đại đội trực thuộc, mỗi đại đội cử 1 người để cán bộ tham mưu dẫn đi tìm chỗ trú quân.

Ảnh chụp Chỉ thị:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét