Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

[5.157] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (15): Giấy chứng nhận học lớp quân y Trung đoàn 95 của Liệt sỹ Trần Gia Tư đơn vị H2 - K2

2019120737267

Giấy chứng nhận học lớp quân y Trung đoàn 95 đề ngày 10/3/1967 của Liệt sỹ Trần Gia Tư, đơn vị H2 - K2, do đc Nguyễn Duy Xưởng là Đại đội trưởng H18 quân y [Trung đoàn 95B] ký. Đồng chí Tư học từ 10/2 đến 10/3/1967.

Liệt sỹ Trần Gia Tư cấp bậc binh nhất - chiến sỹ thuộc H2 - K2, có thể là C2/d2.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận


Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Trần Gia Tư như sau:


Trần Gia Tư 17/03/1967 C6 D2 E95 1944 Bắc Sơn, Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hóa Bắc Sơn, Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hóa Bị phục kích Khu 5, Gia Lai Suối đá Ba Bị, E7, Khu 5, Gia Lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét