Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

[5.219] Danh sách 33 Liệt sỹ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320 hy sinh ngày 5/5/1968 tại QL14 núi Chư Thoi - Danh hiệu Dũng sỹ của Liệt sỹ Nguyễn Duy Thành quê Minh Quang - Bình Xuyên - VĨnh Phúc

 2020110231330


Ngày 5/5/1968 trên Quốc lộ 14 đoạn qua núi Chư Thoi đã diễn ra trận đánh giữa bộ đội thuộc Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên với lực lượng biệt động quân Sài Gòn.

TRong web Chính sách quân đội có thông tin về 33 Liệt sỹ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320 hy sinh ngày 5/5/1968 tại QL14 núi Chư Thoi. SỐ lượng Liệt sỹ tại web vẫn chưa đủ. Khu vực này thuộc tỉnh Gia Lai, giáp với tỉnh Kontum.


Sau trận đánh quân Sài Gòn có thu giữ được Danh hiệu Dũng sỹ của Liệt sỹ Nguyễn Duy Thành quê Minh Quang - Bình Xuyên - VĨnh Phúc.

Ảnh chụp bản Danh hiệu Dũng sỹ:

Danh sách 33 Liệt sỹ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320 hy sinh 5/5/1968:STT Họ và tên

1 Chu Thanh Niên

2 Đặng Văn Mạnh

3 Đào Minh Chiến

4 Đỗ Trọng Tải

5 Đỗ Văn Đàm

6 Lê Khắc Chúc

7 Lê Văn Hải

8 Le Văn Tạ

9 Lê Văn Xướng

10 Nguyễn Bá Bổi

11 Nguyễn Đức Chiến

12 Nguyễn Đức Gương

13 Nguyễn Duy Thành

14 Nguyễn Ngọc Long

15 Nguyễn Quốc Diệm

16 Nguyễn Thế Liễu

17 Nguyễn Trọng Gia

18 Nguyễn Văn By

19 Nguyễn Văn Khánh

20 Nguyễn Văn Long

21 Nguyễn Văn Tạc

22 Nguyễn Văn Tý

23 Nguyễn Văn Vượng

24 Nguyễn Viết Chung

25 Phạm Hồng Phong

26 Phạm Xuân Ngọc

27 Tào Văn Cảnh

28 Trần Đức Huyên

29 Trần Minh Châu

30 Trần Quang Tạc

31 Trần Thanh Minh

32 Vũ Hải Nam

33 Vũ Văn Lắt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét