Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

[5.220] Quyết định kết nạp Đảng và Giấy giới thiệu của Liệt sỹ Phạm Hồng Phong, quê Nghi Xuân - Nghi Lộc - Hà Tĩnh, đơn vị Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320

 2020110231331


Quyết định kết nạp Đảng và Giấy giới thiệu của Liệt sỹ Phạm Hồng Phong, quê Nghi Xuân - Nghi Lộc - Hà Tĩnh, đơn vị Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320.


Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Phạm Hồng Phong như sau:

Ảnh chụp các giấy tờ của Liệt sỹ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét