Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

[5.227] Thư của Liệt sỹ Bùi Viết Vị/ Bùi Văn Vị, đơn vị Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, quê Vũ CÔng - VŨ Tiên - Thái Bình (Nay là Vũ Công - Kiến Xương), gửi về cho vợ tên là Nghĩa ở miền Bắc VIệt Nam

 2020111443348

Thư của Liệt sỹ Bùi Viết Vị/ Bùi Văn Vị, đơn vị Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, quê Vũ CÔng - VŨ Tiên - Thái Bình (Nay là Vũ Công - Kiến Xương), gửi về cho vợ tên là Nghĩa ở miền Bắc Việt Nam (Không có địa chỉ người vợ, nhưng có lẽ ở quê nhà).

Bức thư đề ngày 18/11/1966, trong thư Liệt sỹ có hỏi thăm tình quê nhà và tóm tắt tình hình của mình kể từ khi vào Nam chiến đấu.

NGoài ra còn 1 bức thư đề ngày 20/12/1966, gửi cho người cháu tên là Nguyễn Thị Hảo, địa chỉ xóm Núi - Nam Tiến - Phổ Yên - Bắc Thái.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Bùi Viết Vỵ cấp bậc Tiểu đoàn phó, như sau:

LS Bùi Viết Vị 14/01/1967 , Ban CT/e165/f7 1933 Vũ Công, Vũ Tiên, Thái Bình , , Nơi hy sinh: Phước Long


Ảnh chụp các bức thư:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét