Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

[5.225] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (31): Giấy giới thiệu cảm tình Đảng của Liệt sỹ Bùi Huy Toàn, quê quán Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

2020110837340


 Giấy giới thiệu đề ngày 26/8/1969, do đồng chí Thủy Bí thư chi bộ ký, giới thiệu đồng chí BÙi HUy Toàn là cảm tình Đảng thuộc đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7, quê quán Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh.

Cùng với Giấy giới thiệu này có Giấy chứng minh Đoàn chi viện của Liệt sỹ Bùi Huy Toàn.

Trong web CHính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ BÙi Huy Toàn như sau:


LS Bùi Huy Toàn 13/9/1969 d3/e141/f7 1950 Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Ảnh chụp Giấy giới thiệu
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét