Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

[3.211] Giấy chứng nhận Dũng sỹ của đồng chí Nguyễn Thanh Bình quê Hải Trung - Hải Hậu - Nam ĐỊnh * Các Giấy báo bị thương của chiến sỹ Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên

 2020112958364

1. Giấy chứng nhận DŨng sỹ ký ngày 17/1/1969 cấp cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình thuộc Đại đội 9 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên, quê xóm 6 xã Hải Trung huyện Hải Hậu tỉnh Nam HÀ/ Nam Định, về thành tích trong chiến đấu.

2. CÁc Giấy báo bị thương cấp cho các đồng chí thuộc Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên, gồm:

- Đc Lý Cao Đại đơn vị C9/d6/E24 quê Hòa Bình - Bình Gia _ Lạng Sơn.

- Đc Nguyễn Bá Bính? quê Thạch KHóan - Thanh SƠn - Vĩnh Phúc

- Đc Phạm Thế Quang quê 15B khu 3 tầng số 3 - Phan Bội CHâu - Nam Định

- Đc Đinh Văn Thành quê Yên Bằng - Ý Yên - Nam Định

- Đc Lầu Văn THống quê Sùng Vĩ - Sóc Hà - Hà Quảng - Cao Bằng

- Đc Đinh Văn Phong quê Thạch An - Cao Bằng

- Đc Nguyễn Đình Ký

Ảnh chụp các Giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét