Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

[3.246] Thẻ Đoàn viên của đc Phạm Minh Quyền, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Cẩm Bào - Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, năm 1968

2022061236535


Tháng 4 năm 1968, tại khu vực nam QL9/ nam thị trấn Khe Sanh ngày nay độ 2km, quân Mỹ thu rất nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Một trong số đó có Thẻ Đoàn viên của đc Phạm Minh Quyền, sinh tháng 2/1950, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Cẩm Bào -Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét