Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

[5.367] Quyết định bổ nhiệm chức Đại đội phó của Liệt sỹ Nguyễn Thành Nghĩa đơn vị Đại đội 8 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9, quê Ba Mới - Năm Căn - Cà Mau, năm 1967

2022060529527

Cuối tháng 10 năm 1967, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Sư đoàn 9 và 1 phần thuộc Sư đoàn 7 đã thực hiện tấn công Chi khu Lộc Ninh và Trại biệt kích Lộc Ninh - huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước hiện nay.

Sau trận đánh, lực lượng biệt kích trại Lộc Ninh có thu giữ được 1 số giấy tờ của bộ đội Việt Nam. Một trong số đó có giấy tờ của Liệt sỹ Nguyễn Thành Nghĩa đơn vị Đại đội 8 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9, quê Ba Mới - Năm Căn - Cà Mau:

- Quyết định đề ngày 1/2/1967 do đc Phan Khéo thay mặt Thủ trưởng Đoàn 23 (Tức Trung đoàn 272 Sư đoàn 9) ký, bổ nhiệm đc Nguyễn Thành Nghĩa nguyên Trung đội trưởng Đại đội 7 tiểu đoàn 5 nay nhận chức Đại đội phó Đại đội 8 Tiểu đoàn 5.

Ảnh chụp quyết định:


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Thành Nghĩa khớp với thông tin giấy tờ Mỹ thu giữ:


Họ và tên:Nguyễn Thành Nghĩa
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1942
Nguyên quán:Ba Mới, Năm Căn,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:1961
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:14, 2, f9
Cấp bậc:CP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:30/10/1967
Trường hợp hi sinh:Lộc Ninh - Tại trận địa
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét