Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

[5.371] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (97): Giấy chứng minh của Liệt sỹ Hà Văn Ngỗi, đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 Mặt trận B5 Trị Thiên, quê Vũ Tây - Vũ Tiến - Thái Bình

2022062751554


Ngày 28/4/1969 quân Mỹ thu giữ từ thi thể một số bộ đội Việt Nam một số giấy tờ, mảnh kim loại có khắc tên. Trong số đó có của Liệt sỹ Hà Văn Ngỗi, đơn đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 Mặt trận B5 Trị Thiên, quê Vũ Tây - Vũ Tiến - Thái Bình.

1. Giấy chứng minh không ký, không đề ngày, cấp cho đc Hà Văn Ngỗi thôn 101 xã 201 Quận 309 tỉnh 903, ngày đến địa phương 8/4/1968.

2. Tấm kim loại có khắc tên "Hà Văn Ngỗi U1 1/1"

3. Một tấm ảnh 1 người bộ đội Việt Nam trong quân phục, mặt sau tấm ảnh đề 13/12/1968, và ghi 2 Thắng tức Đông Thắng kỷ niệm Ngỗi.

Ảnh chụp Giấy chứng minh và tấm ảnh:

Web Dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ, NTLS Hướng Hóa có ảnh bia mộ liệt sỹ Hà Văn Ngỗi, quê Vũ Tây - Vũ Tiến - Thái Bình, hy sinh 1969. Rongxanh phán đoán đây chính là ảnh bia mộ LS Hà Văn Ngỗi với thông tin như giấy tờ quân Mỹ thu giữ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét