Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

[5.370.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (96): Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Đỗ Văn Hào, đơn vị tiểu đoàn 2 Trung đoàn 33 QK7, quê Xuân Cẩm - Hiệp Hòa - Hà Bắc

2022062751553


Ngày 28/5/1969 quân Thái Lan có thu giữ 1 số giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam, một trong số đó là giấy tờ của Liệt sỹ Đỗ Văn Hào, đơn vị tiểu đoàn 2 Trung đoàn 33 QK7, quê Xuân Cẩm - Hiệp Hòa - Hà Bắc.

Các Giấy tờ gồm nhiều giấy khen/ giấy chứng nhận khen thưởng, quyết định chuyển đảng viên chính thức cho đc Đỗ Văn Hào. Các Giấy tờ không có quê quán, đơn vị, nhưng giấy tờ này quân Thái Lan thu từ thi thể bộ đội VN cùng với giấy tờ của liệt sỹ Phạm Văn Huyên đơn vị d2/E33, khớp với thông tin trong web Chính sách quân đội.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Đỗ Văn Hào:Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Đỗ Văn Hào như sau:


Họ và tên:Đỗ Văn Hào
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hà Bắc
Trú quán:Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hà Bắc
Nhập ngũ:9/1964
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D2 E33 QK7
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:25/5/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét