Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

[5.368] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (94): Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp II của đc Nguyễn Mạnh Hùng quê xóm Quang Phúc xã Nghi Quang huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, năm 1969

2022061640540


* Tháng 5/1969 quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh một số giấy tờ của đc Nguyễn Mạnh Hùng quê xóm Quang Phúc xã Nghi Quang huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, gồm:

- Giấy chứng minh đoàn chi viện, do đc Dương Viết Dõng ký ngày 13/3/1969, cấp cho đc Nguyễn Mạnh Hùng, đơn vị C1 d1 số hiệu quân nhân 1927-45, được đến tại B4.

- Cuốn sổ ghi chép cá nhân của đc Nguyễn Mạnh Hùng, có ghi 1 số bài thơ đề 12/5/1969. Trang cuối có ghi "mộ  của Thiện ở Bệnh xá 51, Tây Khe Sanh, cao điểm 82"

- Một vỏ phong bì thư, người gửi là Nguyễn Mạnh Hùng đơn vị số hòm thư 41487 FM, gửi tới Nguyễn Thị Tông thôn Quang Phúc xã Nghi Quang huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Mặt sau bức thư viết dở có đề 8/5/1969, tại Huế.

- Giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp 2 trưởng phổ thông, do Trưởng ty Giáo dục Nghệ An Nguyễn Tài Đại ký 7/6/1967, chứng nhận đc Nguyễn Mạnh Hùng sinh 22/6/1950 đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II khóa ngày 26/5/1967 tại Trường PT cấp 2 Nghi LỘc.

- Sơ yếu lý lịch Đoàn viên của đc Nguyễn Mạnh Hùng, được kết nạp Đòan ngày 18/12/1967.

* Trong web mộ liệt sỹ của Bộ Lao động TBXH không có thông tin liệt sỹ như thông tin ở giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

* Ảnh chụp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 2 và Giấy chứng minh của đc Nguyễn Mạnh Hùng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét