Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

[5.369] Thông tin của quân Mỹ về trận bộ đội Việt Nam tấn công quân Sài Gòn tại Căn cứ 41A ven QL14 đêm 18/6/1972 * Danh sách 20 Liệt sỹ tiểu đoàn 20 đặc công Mặt trận Tây Nguyên hy sinh trong trận đánh vào căn cứ 41A ngày 19/6/1972

2022062044073


I. Thông tin của quân Mỹ về trận bộ đội Việt Nam tấn công quân Sài Gòn tại Căn cứ 41A ven QL14 đêm 18/6/1972:

*  Vào hồi 21h00 ngày 18/6/1972, bộ phận thuộc Tiểu đoàn 71 biệt động quân biên phòng SG đóng tại căn cứ 41A bị bộ đội Việt Nam không rõ số lượng tấn công. 

Quân SG tại căn cứ 41A được pháo binh SG và trực thăng vũ trang Mỹ yểm trợ.

Bộ đội VIệt Nam đã chọc thủng hàng rào căn cứ. Quân SG đã đẩy lui được bộ đội VN.

Kết quả: Có 22 bộ đội Việt Nam hy sinh, bị thu 5 súng cá nhân 4 súng cộng đồng 1 máy thông tin.

Quân SG có 13 chết 29 bị thương 21 mất tích, 2 pháo 105mm bị phá hủy, 2 pháo 105 bị hưng hỏng.

* Không có thông tin về phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam thực hiện trận đánh này.

* Theo tọa độ tại báo cáo Mỹ thì căn cứ 41A ở phía Đông QL14 khoảng 500m, và nay nằm ở địa phận xã Hòa Phú huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai.

II. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 20 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 20 đặc công Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh trong trận đánh vào căn cứ 41A ở Gia Lai ngày 19/6/1972, gồm:

1 * LS Chu Văn Phổ * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: c58 d20 * Quê quán: Ngọc Sơn, Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Hà * Nơi hy sinh: Điểm 41 Gia Lai

2 * LS Chu Xuân Hinh * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C58 D20 B3 * Quê quán: Lưu Khê, Mai Đình, Ứng Hòa, Hà Tây * Nơi hy sinh: Điểm 41A, Gia Lai

3 * LS Đào Nhật Nghệ * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: c62 d20 B3 * Quê quán: Hạ Hồng, Sơn Diệu, Hương Sơn * Nơi hy sinh: Điểm 41A Gia lai

4 * LS Hoàng Văn Minh * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 d20 b3 * Quê quán: Bố Hạ: Đồng Ý, Bắc Sơn * Nơi hy sinh: Điểm 41A, Gia Lai

5 * LS Khương Văn Sang * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C58 D20 * Quê quán: Ngũ Động, Tam Điệp, Duyên Hà, Thái Bình * Nơi hy sinh: Đồi 41A, Gia Lai

6 * LS Lê Đức Vị * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C52 D20 B3 * Quê quán: Hạ Mão, Thanh Minh, Thanh Ba, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Điểm 41 A

7 * LS Lê Văn Khôi * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 D20 * Quê quán: Đa Quả, Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa * Nơi hy sinh: Điểm 41a, Gia Lai

8 * LS Ngô Công Thân * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C58 D20 B3 * Quê quán: Nam Trà, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An * Nơi hy sinh: Điểm 41a Gia Lai

9 * LS Nguyễn Chí Thân * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 D20 B3 * Quê quán: Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Sơn, Hà Bắc * Nơi hy sinh: Đồi 41A, Gia Lai

10 * LS Nguyễn Công Bi * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C58 D20 B3 * Quê quán: Lại Tảo, Bột Xuyên, Phú Xuyên, Hà Tây * Nơi hy sinh: Điểm 41A, Gia Lai

11 * LS Nguyễn Hữu Vị * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C62 D20 B3 * Quê quán: Om Làng, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình * Nơi hy sinh: Điểm 41A Gia Lai

12 * LS Nguyễn Khánh Ngọc * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C62 D20 B3 * Quê quán: Phúc Khánh, Hợp Minh, Trấn Yên, Yên Bái * Nơi hy sinh: Điểm 41A Gia Lai

13 * LS Nguyễn Ngọc Đỉnh * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 D20 * Quê quán: Báo Văn, Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa * Nơi hy sinh: Điểm 41a, Gia Lai

14 * LS Nguyễn Như Oai * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C58 D20 B3 * Quê quán: Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Tây * Nơi hy sinh: Điểm 41A, Gia Lai

15 * LS Nguyễn Quang Vinh * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 D20 B3 * Quê quán: Thôn Trung, Văn Lãng, Trấn Yên, Yên Bái * Nơi hy sinh: Điểm 41A Gia Lai

16 * LS Nguyễn Sỹ Toát * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 D20 B3 * Quê quán: Lộc Vượng, Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * Nơi hy sinh: Điểm 41a, Gia Lai

17 * LS Nguyễn Văn Kỳ * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: Thông tin D20 * Quê quán: Thôn Hạ, Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Tây * Nơi hy sinh: Điểm 41A, Gia Lai

18 * LS Phạm Trọng Cổn * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: C56 D20 B3 * Quê quán: Cao Mỗ, Chương Dương, Tiên Hưng, Thái Bình * Nơi hy sinh: Đồi 41A, Gia Lai

19 * LS Vũ Bá Đặng * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: Thông tin D20 * Quê quán: Vân Lộ, Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa * Nơi hy sinh: Điểm 41a, Gia Lai

20 * LS Vũ Xuân Cầu * Hy sinh: 19/06/1972 * Đơn vị: c56 D20 B3 * Quê quán: Đoài Hạ, Ninh Phúc, Gia Khánh, Ninh Bình * Nơi hy sinh: Điểm 41A, Gia Lai


1 nhận xét:

  1. Tôi muốn tìm địa danh chôn cất ban đầu của ông chú là Vũ Danh Hợp - c8, d604 hy sinh ngày 29-7-1966 tại đường 13; nơi chôn cất ban đầu tại Xa Cát ( híc là nơi nào vậy hu hu)

    Trả lờiXóa