Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

[4.77] Bản báo cáo tháng 10/1966 của Ban chỉ huy huyện Phú Quốc - tỉnh đội Kiên Giang

2022062751555


Tháng 2/1967, lực lượng biệt kích có cố vấn Mỹ chỉ huy đóng trên đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang có thu giữ được 2 bản báo cáo tình hình hoạt động tháng 10/1966 và 11/1966 của Ban chỉ huy huyện Phú Quốc (Tỉnh đội Kiên Giang) viết.

Nội dung tóm tắt trong bản báo cáo:

- Quân Mỹ và Sài Gòn càn quét các thôn Cửa Dương, Hàm Ninh và Dương Tơ và khu giải phóng (thôn Tượng của xã Cửa Dương?)

- Phía bộ đội Việt Nam thương vong: 4 dân làng và du kích thôn bị hy sinh, 1 du kích thôn bị thương, mất 1 súng K44.

- Các đơn vị bộ đội Việt Nam tại huyện Phú Quốc: Huyện đội Phú Quốc, xã đội Cửa Dương (Xã đội phó đã hy sinh hôm 28/10/1966), xã đội Dương Tơ, xã đội Hàm Ninh.

....


Ảnh chụp một phần bản báo cáo tháng 10/1966 của Ban chỉ huy huyện Phú Quốc:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét