Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

[5.517] Một trang trong cuốn sổ danh sách quân nhân 1 đơn vị thuộc QK9, năm 1971

2023062246747


1. Cuối năm 1971, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có thể là quân Sài Gòn đã thu giữ cuốn sổ ghi chép 1 đơn vị.

Trong cuốn sổ có ghi chép danh sách 30 quân nhân, có tên và quê quán các chiến sỹ.

Trong 1 trang có tên một số cán bộ chiến sỹ:

* Đinh Ngọc Long * Đoàn chi viện 2113 * quê Lương Thượng - Na Rì - Bắc Thái

* Nguyễn Nguyên Hồng * Đoàn chi viện 2143 * Quê Trường Xuân - Xuân Lĩnh - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

* Nguyễn Trung Hưởng? * Đoàn chi viện 2100 * Quê Dậu Dương - Tam Nông - Vĩnh Phú

* Lê Văn Toa sinh năm 1950 * Đoàn chi viện 2193 * Quê: Hồng Thuận - Xuân Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ghi chú: có ảnh bia mộ tại NTLS An Biên tỉnh Kiên Giang, ghi đơn vị là C3 d7 F20 QK9 hy sinh 5/4/1972.

* Nguyễn Văn Toàn * Đoàn chi viện 2193 * Quê Thương Lưu? - Thạch Hà - Hà Tĩnh

* Nguyễn Đình Tính * Đoàn chi viện 2193 * Quê Tiến Mỹ - Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh 

2. Ảnh chụp trang danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét