Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

[5.516] Địa danh (56): Lô cao su 28 Dầu Tiếng * Giấy chứng minh của liệt sỹ Nguyễn Huy Cường quê Vũ Tiến - Nam Sách - Hải Hưng * Danh sách 10 liệt sỹ Tiểu đoàn 3 TRung đoàn 141 hy sinh các ngày 25 và 26/2/1969 tại lô cao su 28 Dầu Tiếng

2023061842742


1. Ngày 25 và 26/2/1969, quân đội Mỹ tấn công bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 tại khu vực đồn điền cao su Dầu Tiếng. 

Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ được giấy tờ của mang tên Nguyễn Huy Cường, khớp với thông tin liệt sỹ Nguyễn Huy Cường trong web Chính sách quân đội thuộc đơn vị Đại đội 11 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7, quê  Vũ Tiến - Nam Sách - Hải Hưng.

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 10 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 hy sinh trong các ngày 25-26/2/1969, với nơi hy sinh là lô cao su 28 Dầu Tiếng.

1 * LS Nguyễn Bùi Vân * Quê quán: Hải Bắc, Hải Hậu, Hà Nam Ninh
2 * LS Nguyễn Chí Thành * Quê quán: Kim Tân, Kim Thành, Hải Hưng
3 * LS Nguyễn Huy Cường * Quê quán: Vũ Tiến, Nam Sách, Hải Hưng
4 * LS Nguyễn Quang Huyền * Quê quán: Quang Hưng, Ninh Giang, Hải Hưng
5 * LS Nguyễn Thanh Thủy * Quê quán: Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Hưng
6 * LS Nguyễn Văn Thảo * Quê quán: Tân Việt, Thanh Hà, Hải Hưng
7 * LS Nguyễn Văn Thể * Quê quán: Nam Đồng, Nam Sách, Hải Hưng
8 * LS Phạm Văn Đối * Quê quán: Xuân Hòa, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh
9 * LS Phạm Văn Hiện * Quê quán: Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Hưng
10 * LS Trần Văn Thuần * Quê quán: Hải Tân, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét