Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

[5.513.2] Danh sách 25 liệt sỹ quê tỉnh Hải Dương thuộc tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 Quân khu 5 [Nay là trung đoàn 10 Sư đoàn 4 QK9], hy sinh năm 1965 và 1966 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Daklak và Phú Yên

2023062347743 


* Năm 1966, tại vùng núi tây bắc thành phố Tuy Hòa, lính Mỹ thu giữ cuốn sổ ghi chép Danh sách thương binh, tử sỹ, mất tích của đơn vị thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A, trong khoảng thời gian năm 1965 và 1966 trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Daklak, Phú Yên. Thông tin gồm có: Họ tên - Quê quán - Cấp bậc chức vụ - Hoàn cảnh hy sinh - Nơi an táng. Tổng số liệt sỹ theo danh sách là 153. Ngoài ra còn có 40 người mất tích trong các trận chiến, đi công tác...

Trong Danh sách đó có 25 liệt sỹ và thêm 9 người ghi là mất tích, quê ở tỉnh Hải Dương. Các liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Daklak và Phú Yên.

* Đây chỉ là thông tin ban đầu về nơi hy sinh và thời gian hy sinh, chưa có thông tin về nơi an táng hiện nay. Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ thân nhân liệt sỹ thì có thể sau chiến tranh một số liệt sỹ đã được quy tập, tuy nhiên chưa rõ được đưa về NTLS nào. 

Danh sách 25 liệt sỹ


1- Ls Phan Văn Lợi
2- Ls Nguyễn Văn Đông
3- Ls Nguyễn Xuân Ngự
4- Ls Nguyễn Huy Mơ
5- Ls Nguyễn Văn Chinh
6- Ls Nguyễn Lương Điều
7- Ls Phạm Duy Lực
8- Ls Mai Xuân Đối
9- Ls VŨ Văn Nghĩa
10- Ls VŨ Khắc Nghinh
11- Ls Nguyễn Văn Cương
12- Ls Trịnh Phi Chiêu
13- Ls Đỗ Văn Đôn
14- Ls Cao Thọ Chiến
15- Ls Phạm Văn Hào
16- Ls Mạc Văn Huê
17- Ls Nguyễn Văn Đài
18- Ls Nguyễn Văn Ước
19- Ls TRương Huy ÂN
20- Ls Đặng Văn Quỳnh
21- Ls Nguyễn Văn Luật
22- Ls Trần Quốc VŨ
23- Ls Nguyễn Đức Tước
24- Ls Nguyễn Đình Đông
25- Ls Phạm Văn Võ

Danh sách 9 người ghi là mất tích

1- Đ/c Đỗ Tiến Chất
2- Đ/c Phan Huy Liên
3- Đ/c Nguyễn Văn Điểu
4- Đ/c Vương Văn Huyên
5- Đ/c Đoàn Mạnh Kiểm
6- Đ/c Vương Đình Bội
7- Đ/c Nguyễn Văn Khảm
8- Đ/c Phạm Bá Cử
9- Đ/c Phạm Huy Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét