Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

[5.513] Danh sách 33 liệt sỹ quê tỉnh Hà Tĩnh thuộc tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 Quân khu 5 [Nay là trung đoàn 10 Sư đoàn 4 QK9], hy sinh năm 1965 và 1966 trên địa bàn tỉnh Daklak và Phú Yên

2023061135731


* Năm 1966, tại vùng núi tây bắc thành phố Tuy Hòa, lính Mỹ thu giữ cuốn sổ ghi chép Danh sách thương binh, tử sỹ, mất tích của đơn vị thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A, trong khoảng thời gian năm 1965 và 1966 trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Daklak, Phú Yên. Thông tin gồm có: Họ tên - Quê quán - Cấp bậc chức vụ - Hoàn cảnh hy sinh - Nơi an táng. Tổng số liệt sỹ theo danh sách là 153. Ngoài ra còn có 40 người mất tích trong các trận chiến, đi công tác...

Trong Danh sách đó quê ở tỉnh Hà Tĩnh có 33 liệt sỹ và thêm 8 người ghi là mất tích. Các liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh Daklak và Phú Yên.

* Đây chỉ là thông tin ban đầu về nơi hy sinh và thời gian hy sinh, chưa có thông tin về nơi an táng hiện nay. Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ 1 thân nhân liệt sỹ thì có thể sau chiến tranh một số liệt sỹ đã được quy tập, tuy nhiên chưa rõ được đưa về NTLS nào.


1- Ls Nguyễn Phi Sáu * Quê quán Đông Phú - Thạch Thắng - Thạch Hà - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 29/05/1966
2- Ls Hồ Nhỏ * Quê quán Châu Hà - Hương Châu - Hương Khê - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 22/02/1965
3- Ls Trần Văn Thái * Quê quán Xóm 3- Sơn Lĩnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 22/02/1965
4- Ls Nguỹen Trường Tuyên * Quê quán Hải Nam - Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 16/03/1966
5- Ls Nguyễn Lương Bằng * Quê quán Núi Cửa - Sơn Bằng - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 04/03/1966
6- Ls Quách Tố Liên * Quê quán Trung Đình - Thạch Mỹ - Thạch Hà - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 09/01/1966
7- Ls Dương Văn Nhi * Quê quán Hòa Hải - Xuân Hoa - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 23/06/1966
8- Ls Đặng Ngọc Thụ * Quê quán Thuận Bình - Đức Thọ - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 23/06/1966
9- Ls Phan Văn Tuấn * Quê quán Sơn Lễ - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 03/06/1965
10- Ls Cù Ngụ? * Quê quán Sơn Long - Hương Sơn - Hà TĨnh * Ngày hy sinh: 03/06/1965
11- Ls Lê Xuân Lan * Quê quán Tân Thắng - Sơn Hàm - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 03/06/1965
12- Ls Trần Văn Tứ * Quê quán Trung Lĩnh Sơn Trường - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 03/06/1965
13- Ls Nguyễn Đình Vy * Quê quán Sơn Long - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 20/06/1965
14- Ls Trần Văn Quang * Quê quán Thổ Trương - Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 24/06/1965
15- Ls Trần Đình Chi * Quê quán Sơn Mai- Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 20/07/1965
16- Ls Phạm Văn Hòe * Quê quán Kim Sơn - Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 20/07/1965
17- Ls Lê Minh Tuân * Quê quán Xuân Trường - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 12/07/1965
18- Ls Lê Trọng Văn * Quê quán Lâm Thọ - Sơn Lâm - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 06/02/1966
19- Ls Nguyễn Văn Toại * Quê quán Quyết Tiến - Thạch Môn - Thạch Hà - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
20- Ls Trần Viết Đành * Quê quán Văn Thủy - Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
21- Ls Nguyễn Điu * Quê quán An Trai - Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
22- Ls Phạm Minh Tân * Quê quán Nam Nhị - Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
23- Ls Nguyễn Văn Bồng * Quê quán Cao Sơn - SƠn Phúc - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
24- Ls Lê Nguyên Long * Quê quán Thịnh Lôi - Sơn Thịnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
25- Ls Trương Văn Đức * Quê quán An Đông - Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 30/01/1966
26- Ls Phạm Thanh Sỹ * Quê quán Hồng Sơn - Sơn Thượng - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 01/02/1966
27- Ls Nguyễn Ngọc Quế * Quê quán Tiên Hoa - Xuân Tiên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 01/02/1966
28- Ls Tô Quang Cửu * Quê quán Diên Hồng - Sơn Diêm - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 01/02/1966
29- Ls Phan DŨng Cường * Quê quán Đại An - Đức An - Đức Thọ - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 06/02/1966
30- Ls Phan Lâm * Quê quán Xóm Ri? - Sơn Trà - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 06/02/1966
31- Ls Phan Văn Ký * Quê quán Hội Tây - Đức Phong - Đức Thọ - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 06/02/1966
32- Ls Nguyễn Thước * Quê quán Xóm Trầm - Sơn Tiến - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 07/02/1966
33- Ls Hoàng Cửu * Quê quán Tràng Sơn - Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 07/02/1966


1- Đ/c Nguyễn Văn Khương * Quê quán Phúc Thành - Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: [ko ghi]
2- Đ/c Phan Duy Tính * Quê quán Liên Phong - Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 30/01/1966
3- Đ/c Hoàng Ngọc Niên * Quê quán Mai Thủy - Thạch Bàn - Thạch Hà - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 06/09/1966
4- Đ/c Nguyễn Quang Trung * Quê quán BÌnh Sơn - Sơn Nam - Hương SƠn - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 07/02/1966
5- Đ/c Nguyễn Văn Thìn * Quê quán Hồng Phong - Xuân Hồng - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 06/02/1966
6- Đ/c Lê Đình Châu * Quê quán Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 20/02/1965
7- Đ/c Hồ Đình Tiến * Quê quán Sơn Hàm - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 20/02/1965
8- Đ/c Nguyễn Hữu Lương * Quê quán Hải Lâm - Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh * Ngày mất tích: 23/06/1966


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét