Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

[5.512] Danh sách 54 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 368 bộ đội địa phương tỉnh đội Bình Long, hy sinh trong các năm 1968 và 1969

2023060428723


* Năm 1970, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của các đơn vị thuộc Tỉnh đội Bình Long.

Một trong số đó có bản Danh sách 54 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 368 bộ đội địa phương Tỉnh đội Bình Long.  Bản danh sách thống kê họ tên, quê quán, cấp bậc, chức vụ, ngày hy sinh, hoàn cảnh hy sinh, báo tin cho ai, phần ghi chú có 1 số thông tin nơi mai táng [tổng quát].

* Cụ thể số lượng liệt sỹ theo tỉnh như sau:


(1) Quảng Ngãi có: 1 liệt sỹ
(2) Tp Hồ Chí Minh có: 1 liệt sỹ
(3) Hà Tây có: 1 liệt sỹ
(4) Long An có: 1 liệt sỹ
(5) Hà Nội có: 2 liệt sỹ
(6) Tây Ninh có: 2 liệt sỹ
(7) Bến Tre có: 2 liệt sỹ
(8) Hà Nam có: 3 liệt sỹ
(9) Bình Dương có: 5 liệt sỹ
(10) Thanh Hóa có: 14 liệt sỹ
(11) Bình Phước có: 21 liệt sỹ


1- LS Ngô Công Tính * Quê quán: Đức Phước - Mộ Đức - Quảng Ngãi
2- LS Nguyễn Văn Cường * Quê quán: Quận 3 - Sài Gòn
3- LS Nguyễn Văn Lương * Quê quán: Canh Nậu - Thạch Thất - Hà Tây
4- LS Nguyễn Văn Sành * Quê quán: Tân Kim - Cần Giuộc - Long An
5- LS Nguyễn Quốc Định * Quê quán: Anh Dũng? - Đông Anh - Hà Nội
6- LS Nguyễn Văn Công * Quê quán: Bào Cỏ - Tân Biên - Tây Ninh
7- LS Nguyễn Văn Tấn * Quê quán: Phú Thạnh - Thạnh Phú - Bến Tre
8- LS Nguyễn Xuân Mây * Quê quán: Hiệp Phước - Phú Khương - Tây Ninh
9- LS Phạm Văn Minh * Quê quán: An Bình Tây - Ba Tri - Bến Tre
10- LS Trương Công Long * Quê quán: Số nhà 46 - Tô Gia Ngô? - Hà Nội
11- LS Bạch Minh Chỉnh * Quê quán: Tuyên Lý - Duy Tiên - Nam Hà
12- LS Đặng Quốc Xủy? * Quê quán: Đức Lý? - Lý Nhân - Nam Hà
13- LS Đào Duy Uyển * Quê quán: Hồng Lý - Lý Nhân - Nam Hà
14- LS Huỳnh Văn Na * Quê quán: Bình Mỹ - Phú Giáo - Bình Dương
15- LS Lê Văn Bao * Quê quán: Vĩnh Tân - Phú Giáo - Bình Dương
16- LS Nguyễn Văn Bảo * Quê quán: Bình Mỹ - Phú Giáo - Bình Dương
17- LS Nguyễn Văn Gừng * Quê quán: Tân Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương
18- LS Trần Văn Trọng * Quê quán: Bình Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương
19- LS Bùi Công Ký * Quê quán: Thiệu Viên - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
20- LS Hoàng ĐÌnh Đoái * Quê quán: Hoàng Phụ - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
21- LS Hoàng Đình Doãn * Quê quán: Thiệu Tín - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
22- LS Lê Bá Trương * Quê quán: Hoàng Châu - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
23- LS Nguyễn Hữu Chữ * Quê quán: Quảng Châu - Quảng Xương - Thanh Hóa
24- LS Nguyễn Ngọc Huyến * Quê quán: Hoàng Lạc - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
25- LS Nguyễn Văn Liên * Quê quán: Quảng Nhân - Quảng Xương - Thanh Hóa
26- LS Nguyễn Văn Thạch * Quê quán: Hoàng Lộc - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
27- LS Nguyễn Văn Triêng * Quê quán: Hoàng Châu - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
28- LS Nguyễn Văn Ty * Quê quán: Thiệu Phú - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
29- LS Nguyễn Văn Xấn * Quê quán: Gia Đại - Quảng Xương - Thanh Hóa
30- LS Nguyễn Viết Hùng * Quê quán: Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hóa
31- LS Phạm Ngọc Trắc * Quê quán: Hoàng Lập - Hoàng Hóa - Thanh Hóa
32- LS Văn Đình Học * Quê quán: Quảng Trường - Quảng Xương - Thanh Hóa
33- LS Đào Văn Sanh * Quê quán: Ninh Phước - Lộc Ninh - Bình Long
34- LS Điểu Kính * Quê quán: Sóc Lâm Trang - An Lộc - Bình Long
35- LS Điểu Lạch * Quê quán: An Khương - An Lộc - Bình Long
36- LS Điểu Nhen * Quê quán: An Lợi - Chơn Thành - Bình Long
37- LS Đỗ Ngọc Cắc * Quê quán: Làng 3 - Lộc Ninh - Bình Long
38- LS Đoàn Văn Phương * Quê quán: Xa Cam - An Lộc - Bình Long
39- LS Huỳnh Văn Hổ * Quê quán: Minh Đức - An Lộc - Bình Long
40- LS Lê Văn Đô * Quê quán: Sóc Tranh - An Lộc - Bình Long
41- LS Nguyễn Chí Tha * Quê quán: Minh Đức - An Lộc - Bình Long
42- LS Nguyễn Văn Giống * Quê quán: Minh Đức - An Lộc - Bình Long
43- LS Nguyễn Văn Lê * Quê quán: Lộc Tấn - Lộc Ninh - Bình Long
44- LS Nguyễn Văn Thành * Quê quán: Sóc Tranh - An Lộc - Bình Long
45- LS Nguyễn Văn Trọng * Quê quán: Làng 2 - Lộc Ninh - Bình Long
46- LS Phạm Đình Vi * Quê quán: Tân Quới? - An Lộc - Bình Long
47- LS Phạm Văn Cầu * Quê quán: Minh Đức - An Lộc - Bình Long
48- LS Phạm Văn Dự * Quê quán: Tân Phước - An Lộc - Bình Long
49- LS Phạm Văn Ninh * Quê quán: Minh Đức - An Lộc - Bình Long
50- LS Thân Thị Nụ * Quê quán: Sóc Tranh - An Lộc - Bình Long
51- LS Tô Thành Long * Quê quán: Phú Lễ - Ba Tri - Bến Tre
52- LS Vũ Đình Hưng * Quê quán: Lộc Tấn - Lộc Ninh - Bình Long
53- LS Vũ Văn Lại (Tức Ngọc) * Quê quán: Lộc Tấn - Lộc Ninh - Bình Long
54- LS Phạm Xuân Tá * Quê quán: [ko ghi]
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét