Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

[5.515] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (152): Sáu Thẻ Đảng viên của chiến sỹ và liệt sỹ thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam, tháng 5/1968

2023061842741


* Tháng 5 năm 1968,  quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam trong hầm nhiều giấy tờ thuộc đơn vị Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.

Một trong số đó có sáu (6) Thẻ Đảng viên đề ngày 15/4/1968 mang tên các đồng chí:

1- Nguyễn Xuân Dũng

2- Hứa Văn Hào

3- Hoàng Văn Túc

4- Lê Công An

5- Nguyễn Văn Để

6- Ngô Duy Đào

Ảnh chụp các Thẻ Đảng viên:


* Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Hứa Văn Hào, hy sinh ngày 11/5/1968, đơn vị thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7, quê Bắc Sơn - Đa Phúc [Nay là Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội]


Họ và tên:Hứa Văn Hào
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1944
Nguyên quán:Bắc Sơn, Đa Phúc,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:4/1963
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c1/d1/e141/f7
Cấp bậc:1/ - CP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:11/5/1968
Trường hợp hi sinh:Suối Ông Đông, Tân Uyên, Thủ Dầu Một - Mất xác
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét