Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

[5.513.1] Danh sách 27 liệt sỹ quê tỉnh Thanh Hóa thuộc tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 Quân khu 5 [Nay là trung đoàn 10 Sư đoàn 4 QK9], hy sinh năm 1965 và 1966 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Daklak và Phú Yên

2023061539735


* Năm 1966, tại vùng núi tây bắc thành phố Tuy Hòa, lính Mỹ thu giữ cuốn sổ ghi chép Danh sách thương binh, tử sỹ, mất tích của đơn vị thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A, trong khoảng thời gian năm 1965 và 1966 trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Daklak, Phú Yên. Thông tin gồm có: Họ tên - Quê quán - Cấp bậc chức vụ - Hoàn cảnh hy sinh - Nơi an táng. Tổng số liệt sỹ theo danh sách là 153. Ngoài ra còn có 40 người mất tích trong các trận chiến, đi công tác...

Trong Danh sách đó có 27 liệt sỹ và thêm 11 người ghi là mất tích, quê ở tỉnh Thanh Hóa . Các liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Daklak và Phú Yên.

* Đây chỉ là thông tin ban đầu về nơi hy sinh và thời gian hy sinh, chưa có thông tin về nơi an táng hiện nay. Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ thân nhân liệt sỹ thì có thể sau chiến tranh một số liệt sỹ đã được quy tập, tuy nhiên chưa rõ được đưa về NTLS nào. 


- Danh sách 27 liệt sỹ:

1- Ls Lê Ngọc Lơi
2- Ls Lê Xuân Hoan
3- Ls Đinh Thúc Bi
4- Ls Hoàng Văn Thôn
5- Ls Nguyễn Văn Điều
6- Ls Trần Văn Thình
7- Ls Nguyễn Văn Quy
8- Ls Hà Kim Đồng
9- Ls Bùi Khắc Kiên
10- Ls Lê Văn Dậu
11- Ls Vũ Hữu Đảng
12- Ls Nguyễn Viết Thường
13- Ls Nguyễn Văn Trong
14- Ls Lê Việt Cường
15- Ls Trịnh Duy Hòa
16- Ls Hoàng Lợi
17- Ls Mai Xuân Hiệt
18- Ls Bùi Văn Cảnh
19- Ls Dương VĂn Lực
20- Ls Mai Xuân Hiền
21- Ls Phạm Văn Công
22- Ls Lê Ngọc Chông
23- Ls Lê Nguyên Cửu
24- Ls Đỗ Thế Nhân
25- Ls Nguyễn Sỹ Lưu
26- Ls Nghiêm Văn Quảng
27- Ls Nguyễn Tiến Sang

- Danh sách 11 người ghi mất tích

1- Đ/c Nguyễn Văn Sáu
2- Đ/c Nguyễn Trọng Dậu
3- Đ/c Nguyễn Xuân Bình
4- Đ/c Lê Viết Bường
5- Đ/c Hà Văn Cư
6- Đ/c Cao Ngọc Khanh
7- Đ/c Phạm Văn Khoa
8- Đ/c Trịnh Đình Tú
9- Đ/c Bùi Đình Túy
10- Đ/c Hà Trọng Phương
11- Đ/c Lương Minh Khai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét