Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

[3.287] Các giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 95A (Tức trung đoàn 10) và Trung đoàn 18B (Tức trung đoàn 20) năm 1970

2023101937779


Tháng 11 năm 1970, tại Kiên Giang, quân Sài Gòn thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 95A và Trung đoàn 18B gồm:

1. Giấy khen mang tên Nguyễn Văn Tằng, đơn vị Đại đội 2 tiểu đoàn 4 trung đoàn 18B, quê xã An Khánh - Hoài Đức - Hà Tây.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên các đc: Lê Đình Thu, Bùi Ngọc Hoàn, NGuyễn Văn Tằng.

3. Giấy khen mang tên đc Trần Văn Dương/ Trần Xuân Dương.

4. Giấy khen mang tên đc Phạm Hữu Dương.

5. Giấy khen mang tên đc Lê Quang Vinh, quê Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú [Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội]

6. Giấy khen mang tên đc Nguyễn Minh Phước.

7. Quyết định đề bạt đc Triệu Thanh Hiện, trung đội thông tin tiểu đoàn 262.

8. Giấy giới thiệu mang tên đc Nguyễn Văn Tắng và Nguyễn Xuân Độ, đến đơn vị 67C liên hệ công tác.  

Ảnh chụp giấy tờ của đc Lê Quang Vinh và TRiệu Thanh Hiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét