Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

[2.58] Dữ liệu về nhân sự, cơ cấu các tổ chức chính trị, quân sự của vùng miền Tây Nam Bộ - Quân Giải phóng miền nam Việt Nam

2023103159104


Dữ liệu về nhân sự, cơ cấu các tổ chức chính trị, quân sự của vùng miền Tây Nam Bộ - Quân Giải phóng miền nam Việt Nam, do phía Sài Gòn nắm được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét