Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

[5.546] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (168): Giấy tờ, sổ ghi chép của chiến sỹ/ liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304; (1) Liệt sỹ Hoàng Ngọc Đô quê Thiệu Tiến - Thiệu Hóa - Thanh Hóa; (2) Liệt sỹ Đỗ Đức Cân quê Thiệu Chính - Thiệu Hóa - Thanh Hóa; (3) Liệt sỹ Hồ Đức Báu quê Hồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

2023103058793

Ngày 8/8/1969, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 nhiều giấy tờ, gồm:

1- Giấy tờ của liệt sỹ Hoàng Ngọc Đô: Giấy chứng minh mang tên Hoàng Ngọc Đô đơn vị 4037B, Quyết định thăng quân hàm lên cấp Chuẩn úy cho đc Hoàng Ngọc Đô đơn vị tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304. Có tên liệt sỹ Hoàng Ngọc Đô thuộc d1/E9/F304 quê Thiệu Tiến - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

2. Giấy tờ của liệt sỹ Đỗ Đức Cân: Giấy chứng minh mang tên Đỗ Đức Cân đơn vị  4037B. Có tên liệt sỹ Đỗ Đức Cân thuộc d1/E9/F304 quê Thiệu Chính - Thiệu Hóa - Thanh Hóa.

3. Giấy tờ của liệt sỹ Hồ Đức Báu: Sổ ghi chép mang tên đc Hồ Đức Báu, trong đó có một số tên người: Hồ Thị Kim Quyên và Bùi Thị Kim Tân, Hà Thị Diêng, Đặng Trí Tuệ. Sổ ghi chép khó đọc. Có tên liệt sỹ Hồ Đức Báu thuộc d1/E9/F304 quê Hồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

4. Cuốn sổ ghi chép mang tên Nguyễn Công Hồng quê xóm 5 - Đức Bình - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Sổ khó đọc.

5. Vỏ phong bì thư đề người gửi Bùi Nguyên Liệu hòm thư 13642 US, người nhận Nguyễn Thị Kim Lan - D4 - Trường cán bộ y tế Hà Tĩnh.

Ảnh chụp giấy Chứng minh và Quyết định thăng quân hàm Chuẩn úy của liệt sỹ Hoàng Ngọc Đô:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét