Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

[3.288] Giấy tờ của đc Nguyễn Văn Thanh, đơn vị thuộc Trung đoàn 31 [ĐƠn vị 5764], quê Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, năm 1970

2023102856789


Tháng 11 năm 1971, quân Sài Gòn có thu giữ 1 số giấy tờ của đc Nguyễn Văn Thanh, đơn vị thuộc Trung đoàn 31 [ĐƠn vị 5764], quê Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, gồm:

1- Giấy Chứng nhận khen thưởng đề ngày 24/5/1969 do đc Hoàng Trọng Tế ký, thay mặt Thủ trưởng đơn vị 5764, cấp cho đc Nguyễn Văn Thanh quê Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, được tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3.

2. Quyết định bổ nhiệm đc Nguyễn Văn Thanh - thượng sỹ giữ chức vụ Trung đội trưởng thuộc Đại đội 11. Quyết định đề ngày 17/8/1970, do đc Phó Chính ủy Đoàn 31, đại úy Thái Văn Liên ký. Con dấu đóng có ghi Đơn vị 5764.

Và 1 số giấy tờ khác mang tên đc Nguyễn Văn Thanh.

Phía Mỹ chú thích Đoàn 31 là Trung đoàn 31 Mặt trận B5.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng và Quyết định bổ nhiệm.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét